0Item(s)

U hebt niets in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Opslag van houtpellets in bulk.

Bekijk deze duitse folder voor meer informatie over efficiënte bulkopslag van houtpellets:
http://depi.de/media/filebase/files/infothek/DEPI-Ver%C3%B6ffentlichungen/DEPV_Lagerraumbroschuere_2013.pdf

Bereikbaarheid vrachtwagen

ASDRUK
Xylo Handelsonderneming bv importeert alleen ENplus A1 gecertificeerde houtpellets. Hier wordt voornamelijk 24 ton vervoer voor ingezet, omdat de combinatie vrachtauto + vracht maximaal 40 ton mag zijn. Er dient dan rekening gehouden te worden met een maximale as druk van 12 ton. Belangrijk is dat de toegangsweg naar de opslag hierop is berekend!

AFMETINGEN
De vrachtwagen is ongeveer 13,50 m lang en 2,50 breed. Het betreft een trekker met oplegger, waarvan de achter­as meestuurt. Dit betekent dat de combinatie op zich heel wendbaar is. Wel dient de oprit, indien daar sprake van is, minimaal 4 m breed te zijn. Als van de (openbare)weg haaks om een inrit moet worden ingestoken, dient de weg, dan wel het verharde gedeelte, voldoende breed te zijn om te kunnen draaien. Hierbij moet gedacht worden aan een breedte van 6-8 m.

Een 32 ton vrachtwagen is 16,00 -18,00 m lang.

AFSTAND TOT HET LOSPUNT
Hoe groter de afstand tussen vrachtwagen en opslag, des te langer de af te leggen weg van de pellets. Door extra slijtage gaat dit ten koste van de pelletkwaliteit. Het beste is dat de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij de opslag kan komen, 0-5 meter. Met behulp van een extra slang is tot 10 meter ac­ceptabel. Daarboven kost het veel moeite om het product te lossen en loopt het meer breukschade op. De lostijd neemt met factor 2 toe. Extra moeite en lostijd worden in rekening gebracht.

VULLEIDING EN ONTLUCHTINGSPIJP
De vulleiding en de ontluchtingspijp dienen op 1 plaats, naast elkaar, stevig te zijn geconstrueerd. Dit is nodig omdat er met een druk van ongeveer 0,8 - 1,0 bar wordt ingeblazen. De aan­sluitpunten bevinden zich op 1,50 m boven het maaiveld wat de chauffeur in staat stelt gemakkelijk aan te koppelen en een stofzak aan de ontluchtingspijp te bevestigen!

Opslag houtpellets

OPSLAGCAPACITEIT
Het is goed om eerst vast te stellen wat er jaarlijks aan pel­lets nodig is. Zijn dit relatief kleine hoeveelheden, dan kan gedacht worden aan het gebruiken van zakgoed (á 15 kg) of pellets in bigbags (á 1.000 kg). Voor een bulklevering moet worden gedacht aan een minimale bestelhoeveelheid van 4 ton, maar liever meer.

LUCHTDICHT EN STERK
De opslag dient luchtdicht en stevig te zijn geconstrueerd. Omdat met overdruk (± 1 bar) wordt gelost dient deze uit­sluitend via de ontluchtingspijp terug te komen. Het stof dat met het volblazen van de opslag vrijkomt kan in een stofzak worden opgevangen in plaats van in de ruimte waar de op­slag is gesitueerd. De opslag dient de druk bij inblazen te kunnen weerstaan.

De opslag dient waterdicht te zijn. Omdat ENplus A1 pellets bestaan uit droge schone houtvezeltjes zijn deze heel hy­groscopisch (trekken gemakkelijk vocht aan). Dit maakt de pellets zacht, waardoor deze uit elkaar kunnen vallen. Meer stof en gruis zijn het gevolg, wat ten koste gaat van het ren­dement.

Als het een buitensilo(opslag) betreft is het zaak rekening te houden met grote verschillen tussen dag- en nachttempera­tuur, vooral in het voor- en najaar. Als de silo enkelwandig is kan er aan de binnenkant boven in de opslag gemakkelijk condens ontstaan. Een ontluchtingsventiel op het hoogste punt biedt een oplossing. Warme lucht kan worden afge­voerd. Polyester veevoedersilo's die vaak ook als opslag worden gebruikt dienen hier zeker mee te worden uitgerust. Veel fabrikanten leveren al standaard met ventiel af.

Een veel gemaakte denkfout is dat men veronderstelt dat er wel ventilatie plaatsvindt via de vulleiding en de ontluch­tingspijp mits deze open zijn. Warme lucht stijgt echter op en zal boven in de opslag blijven hangen en condenseren op moment dat de buitenlucht kouder wordt.

VOCHT
Bij binnenopslagen dient rekening gehouden te worden met optrekkend vocht. Hetzij direct, dan wel door capillaire werking. Denk hierbij vooral aan kelderruimten.

TRANSPORTSYSTEEM
Belangrijk is het transportsysteem van de opslag naar de ketel. Voorkom een lange weg. Als het een vijzelsysteem betreft, leg deze dan zo vlak mogelijk. Steile opstellingen zijn storingsgevoelig en beschadigen de pellet. Val- en zuigsystemen zorgen voor behoud van de pelletkwaliteit en verdienen daarom de voorkeur.

VULLEIDING
De vulleiding dient van staal te zijn met een diameter van 100 (mm). Aan de vulzijde een aansluiting 1,50 m boven het maaiveld. Eventueel mag de leiding voorzien zijn van een Storzkoppeling type A-100 met deksel (biedt afsluitmogelijk­heid). Dit is niet noodzakelijk. Wel is het aan te bevelen om de vulleiding te aarden als deze geen onderdeel uitmaakt van een staalconstructie, in verband met statische elektriciteit.

Laat de vulleiding zo kort mogelijk zijn vanaf het vul punt naar de opslag. Zo min mogelijk bochten en zeker geen bochten van 90 graden direct na het aansluitpunt. Voorkom (lange) horizontale constructies!

ONTLUCHTING
De ontluchtingspijp mag van PVC zijn en dient een diameter te hebben van 150-200 mmo Deze dient ook stevig te worden geconstrueerd.

Indien de opslag maar 1 of enkele keren per jaar wordt ge­vuld is het vooral in de winter raadzaam om de vul- en ont­luchtingsopening afsluitbaar te maken om te voorkomen dat vochtige lucht in de opslag komt.

VULLING CAPACITEIT OPSLAG
Voor een maximale vulling is het zaak goed te kijken hoe de vulleiding uitmondt in de opslag. In de praktijk zien we namelijk regelmatig een verschil tussen de opgegeven inhoud en de werkelijke inhoud. Bij rechthoekige, langwerpige opslagen is het verstandig om de vulleiding op het hoogste punt door de opslag heen te laten lopen. Nog beter is het om deze er boven overheen en op meerdere plaatsen, verdeeld over de opslag, te laten uitmonden in de opslag met behulp van twee of meer aanvoerleidingen. Dit zorgt voor een meer gelijkmatige en effectieve vulling van de opslag.

Bij kleinere opslagen waar sprake is van een vulleiding die geconstrueerd is in het bovenste deel van de zijkant, is het zaak om aan de tegenoverliggende zijwand een rubberflap op te hangen op circa 10 cm uit de kant. Deze heeft als doel de productstroom te dempen, waardoor de pellets niet onnodig kapot geblazen worden.

NIVEAU OPSLAG
Zorg dat u een voorziening maakt (bijvoorbeeld een luik) waardoor u in de opslag kunt komen/kijken. Zorg dat u goed kunt inschatten wat de voorraad is, zodat u tijdig uw bestel­ling kunt plaatsen en het bestelde ook kunt ontvangen!

U kunt bijvoorbeeld kijkglazen plaatsen op verschillende hoogten, niveaumeters installeren, of een mogelijkheid creëren dat u van boven in de opslag kunt kijken.