', ?>

Haardhout wetenswaardigheden

Duurzame energie

Een boom heeft in zijn bestaan een enorme hoeveelheid CO2 onttrokken aan de atmosfeer. Deze CO2 is omgezet in zuurstof(O2) en hout (C). Bij het verbranden van hout gaat het hout(C) een reactie aan met zuurstof (O2) en wordt er weer CO2 gevormd. De onttrokken CO2 bij de groei en de gevormde CO2 bij de verbranding maakt het , dat houtstook duurzaam en CO2 neutraal is in tegenstelling tot fossiele brandstoffen (olie, gas).  

Houtmaten:

Je kunt de hoeveelheid hout op verschillende manieren tegen komen.

- Gewicht (kg)

Hout kun je wegen, maar dat is nooit eenduidig omdat droog hout van dezelfde soort, minder weegt dan nat hout..

- Volume (m3)

Een andere manier is om het volume van het hout te bepalen. Hiervoor worden er in de houtwereld voornamelijk vier grootheden gebruikt die uiteindelijk allemaal in kubieke meters (m³) worden uitgedrukt.

- Vaste kubieke meter (m3)

Een vaste kuub is een vierkant massief blok hout van 1 bij 1 bij 1m. Deze kan dus alleen uit een hele grote boom worden gezaagd. Het betreft een massief stuk hout zonder lucht.

- Stère

Een stère is een stapel van 1 meter breed, 1 meter lang en 1 meter hoog bestaande uit 1 meter lange stammen.

- De gestorte kubieke meter

In een kist van 1 kubieke meter groot wordt het gekloofde haardhout van ca 30 cm gestort. De stukken vallen ongeordend door elkaar zodat er veel luchtruimte tussen de stukken ontstaat. Deze maat wordt veel bij de verkoop van haardhout gebruikt.

- De gestapelde kubieke meter

De gestapelde kubieke meter is opgebouwd uit gestapelde gekloofde blokken haardhout met een lengte van 30 cm. Deze maat wordt gebruikt bij de koop en verkoop van haardhout en staat gelijk aan ongeveer 1.75 kubieke meter los gestort haardhout.
Bij ons kunt U 2m3 gestapeld haarhout kopen en dat staat dan voor 3,5m3 gestort haardhout.

HAARDHOUT BESTELLEN HIER KLIKKEN